Historia

Släkten har sitt ursprung i den tyska Uradeln och kom till Sverige via Livland

Läs mer

Ätterna

Släkten har tre levande ätter, varav en adlig, en friherrlig och en grevlig gren

Läs mer

Verksamhet

Släktföreningen skapar gemenskap, ger ekonomiskt stöd och forskar i släktens historia

Läs mer

Välkommen till den Falkenbergska Släktföreningen

Här kan du finna information om släktens historia och verksamhet. Som släktmedlem kan du även få information om aktuella händelser, stipendier och lägenheter.

Nyheter

Släktmöte på Riddarhuset lördag 19 november 2022

Medlem