Historia

Släkten har sitt ursprung i den tyska Uradeln och kom till Sverige via Livland

Läs mer

Ätterna

Släkten har tre levande ätter, varav en adlig, en friherrlig och en grevlig gren

Läs mer

Verksamhet

Släktföreningen skapar gemenskap, ger ekonomiskt stöd och forskar i släktens historia

Läs mer

Välkommen till den Falkenbergska Släktföreningen

Här kan du finna information om släktens historia och verksamhet. Som släktmedlem kan du även få information om aktuella händelser, stipendier och lägenheter.

Nyheter

Kommande släktsammankomster
  • Utflykt med båt till Vaxholms kastell och museum 28 maj 2023
  • Släktmöte 17-19 maj 2024 (preliminärt)
  • Släktmöte 8 november 2025 på Riddarhuset

Medlem